Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Preiļi, Mehanizatoru iela 2a, LV-5301
Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem un personām ar bērnu ratiņiem.

Papildu pieņemšanas vietas (sektori):
Krāslava, Skolas iela 9, tālr. 26158620, 29425816
Daugavpils, Sēlijas iela 25, 101.kabinets, 1.stāvs, tālr. 65450261

Teritorija: Preiļu, Krāslavas, Daugavpils, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Dagdas un Ilūkstes novadi, Daugavpils.

Darba laiks

P. 8.30-18.00
O.-C. 8.30-17.00
Pk. 8.30-16.00

Pārvaldes vadītāja

Ināra Lukaševiča
Tālrunis: 26436359
Kabinets: 24

Pārvaldes vadītāja vietnieks

Normunds Lāčaunieks
Tālrunis: 26411446
Kabinets: 22

Klientu apkalpošanas un administratīvā daļa

Linda Usāne
Daļas vadītāja
Tālrunis: 26167052
Kabinets: 7
Ļubova Grebeža
Daļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 25679116
Kabinets: 7
Inese Bērziņa
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 65307091
Kabinets: 8
Iveta Eriņa
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 65324319
Kabinets: 8
Antons Jakovels
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Tālrunis: 29343369
Kabinets: 6
Dmitrijs Gerasimovs
Automobiļa vadītājs - atslēdznieks
Tālrunis: 26328916
Kabinets: 25
Daiga Lindiša
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 65324398
Kabinets: 23
Ēriks Vilcāns
Saimniecības pārzinis - automobiļa vadītājs
Tālrunis: 26187250
Kabinets: 25
Stanislavs Zīmelis
Automobīļa vadītājs - atslēdznieks
Tālrunis: 26186263
Kabinets: 25

Lauksaimniecības un lauku attīstības daļa

Normunds Lāčaunieks
Pārvaldes vadītāja vietnieks - daļas vadītājs
Tālrunis: 26411446
Kabinets: 22
Irina Nikiforova
Daļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 26338762
Kabinets: 4
Elita Dilba
Vecākā referente
Tālrunis: 26426141
Kabinets: 1
Zinaīda Anspoka
Vecākā referente
Tālrunis: 25713613
Kabinets: 9
Dagnija Iesalniece
Vecākā referente
Tālrunis: 25729694
Kabinets: 5
Ivars Jonicāns
Vecākais referents
Tālrunis: 25732492
Kabinets: 11
Juris Livdāns
Vecākais referents
Tālrunis: 29289465
Kabinets: 1
Aija Bitinas
Vecākā referente
Tālrunis: 20243416
Kabinets: 10
Ruta Mazjāne
Vecākā referente
Tālrunis: 25729154
Kabinets: 11
Irēna Ondzule
Vecākā referente
Tālrunis: 25725231
Kabinets: 10
Andrejs Osipovs
Vecākais referents
Tālrunis: 25714422
Kabinets: 9
Astrīda Ribinicka
Vecākā referente
Tālrunis: 26338961
Kabinets: 10
Marija Uzulnīce
Vecākā referente
Tālrunis: 25604266
Kabinets: 9
Iveta Vaivode
Vecākā referente
Tālrunis: 25723474
Kabinets: 11
Marta Ukstiņa
Vecākā referente
Tālrunis: 28603578
Kabinets: 5
Ina Sinkeviča
Vecākā referente
Tālrunis: 25733629
Kabinets: 1
Lidija Štagare
Vecākā referente
Tālrunis: 29274727
Kabinets: 1
Rita
Tarasova
Tālrunis: 27883136
Kabinets: 10

Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļa

Aivars Znotiņš
Daļas vadītājs
Tālrunis: 29264667
Kabinets: 28
Aina Viliņa
Daļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 65307087
Kabinets: 28
Vija Gribonika
Vecākā referente
Tālrunis: 65324321
Kabinets: 27
Lidija Kursīte
Vecākā referente
Tālrunis: 65307376
Kabinets: 27
Silvija Repša
Vecākā referente
Tālrunis: 65324321
Kabinets: 27
Silvija Skrivļa
Vecākā referente
Tālrunis: 65324323
Kabinets: 27
Anna Svarinska
Vecākā referente
Tālrunis: 65307095
Kabinets: 29
Rita Strode
Vecākā referente
Tālrunis: 65307095
Kabinets: 29
Andris Domulāns
Vecākais referents
Tālrunis: 65307092
Kabinets: 30
Antonija Pūdža
Vecākā referente
Tālrunis: 65307371
Kabinets: 33
Ilga Vilcāne
Vecākā referente
Tālrunis: 65307088
Kabinets: 30
Valentīns Ugainis
Vecākais referents
Tālrunis: 65307371
Kabinets: 33
Regīna Romanovska
Vecākā referente
Tālrunis: 65307377
Kabinets: 33
Ilze Usāne
Vecākā referente
Tālrunis: 65307093
Kabinets: 33
Sandris Spūlis
Vecākais referents
Tālrunis: 65307092
Kabinets: 30

Kontroles un uzraudzības daļa

Natālija Dektjarjova
Daļas vadītāja
Tālrunis: 29343595
Kabinets: 31
Eleonora Perceva
Daļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 29185208
Kabinets: 31
Gunārs Ābelītis
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29351887
Kabinets: 101
Valērijs Ašķeļaņecs
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29287053
Kabinets: 101
Oskars Bērziņš
Vecākais inspektors
Tālrunis: 26395951
Kabinets: 32
Juris Danovskis
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29388142
Kabinets: 2
Māris Gāga
Vecākais inspektors
Tālrunis: 26370971
Kabinets: 101
Jānis Greidāns
Vecākais inspektors
Tālrunis: 27883033
Kabinets: 32
Arnis Griboniks
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29459006
Kabinets: 32
Voldemārs Kazimirovs
Vecākais inspektors
Tālrunis: 26158620
Kabinets: 2
Konstantīns Lukaševičs
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29273765
Kabinets: 2
Egils Muskars
Vecākais inspektors
Tālrunis: 20279996
Kabinets: 2
Juris Rutka
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29333512
Kabinets: 10
Ilmārs Solims
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29344696
Kabinets: 101
Alīna Stoponiša
Vecākā inspektore
Tālrunis: 29425816
Kabinets: 10
Grigorijs Suhovilo
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29427920
Kabinets: 101
Renārs Valdonis
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29358663
Kabinets: 32
Ināra Znotiņa
Vecākā inspektore
Tālrunis: 20270267
Kabinets: 32

Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļa

Dace Saulīte
Daļas vadītāja
Tālrunis: 29242337
Kabinets: 21
Aija Naglinska
Daļas vadītājas vietniece
Tālrunis: 26128669
Kabinets: 21
Jolanta Dambe
Vecākā referente
Tālrunis: 27337137
Kabinets: 2
Olga Gribonika
Vecākā referente
Tālrunis: 25655081
Kabinets: 3
Uldis Eglītis
Vecākais referents
Tālrunis: 29384256
Kabinets: 2
Inese Eglīte
Vecākā referente
Tālrunis: 20281130
Kabinets: 3
Gunārs Kļavinskis
Vecākais referents
Tālrunis: 29243491
Kabinets: 3
Irina Vaivode
Vecākā referente
Tālrunis: 26428637
Kabinets: 3
Jana Vinogradova
Vecākā referente
Tālrunis: 25722091
Kabinets: 2

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.