Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz kārtējā gada 30.jūnijam lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tiek piešķirti 90 procenti no kopējā paredzētā marķētās dīzeļdegvielas daudzuma 2018./2019.saimnieciskajam gadam par atbilstošās platības hektāru.

Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Tās daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:

  • augkopība — 100 litri uz vienu hektāru,
  • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri uz vienu hektāru,
  • lucerna:

   -  ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 (bioloģiskajā saimniecībā – vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru – 130 litri uz hektāru,

   -  ja platības pieteiktas brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām vai lucernu tīrsējā, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes – 100 litri uz hektāru,

  •  zālāju platības:

     - ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru — 130 litru uz vienu hektāru;
     - bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru, — 130 litru uz vienu hektāru,
     - dzīvnieku barības primāram ražotājam — 60 litru uz hektāru,

  • zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
  • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas Vienotā platības maksājuma (VPM) vai Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu (MLS) saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

Kārtība nosaka, to ka dīzeļdegvielu piešķir par to VPM vai MLS  saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai taksācijas gadā pirms iepriekšējā taksācijas gada ir:

  • vismaz 285 euro no hektāra,
  • vismaz 200 euro no hektāra saimniecībā, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir sertificēta bioloģiska saimniecība.

Pieteikšanās nosacījumi un veidlapas degvielas tirgotājiem

Kontaktinformācija:

DEGVIELAS SAŅEMŠANAS UN TIRGOŠANAS NOSACĪJUMI
Klientu apkalpošanas daļa: 67095000
e-pasts: akcize@lad.gov.lv

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA (LAUKSAIMNIEKIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027686, 67095000
Lietotāja bloķēšana un atbloķēšana: 67027885
e-pasts: eps@lad.gov.lv  

DARĪJUMU VEIKŠANA EPS SISTĒMĀ (DEGVIELAS TIRGOTĀJIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027861
Sistēmnodrošinājuma kļūdas: 26183569

Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu: degvielas tirgotāju kontaktinformācija.

 

dizelis.jpeg

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.