Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumi 2014-2020

1. prioritāte
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F011.01

Inovācija

Kārta plānota
19.02.2018.-29.06.2018.

   

  • F011.08
  • F011.15

 

Zvejas flotes modernizācija

 

Kārta plānota
19.02.2018.-29.06.2018.

F011.22

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

Kārta noslēgusies

F011.10

  • 11.10.1. 
  • 11.10.2. 

Galīga zvejas darbību pārtraukšana 

 

Kārta noslēgusies
F011.14

Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai (zušu, lašu plāni)

Kārta plānota
5.03.2018.-3.04.2018

F011.23

Zvejas ostas un izkraušanas vietas 

Kārta plānota
5.03.2018.-3.04.2018

 

2. prioritāte
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F022.01

Inovācija

Kārta plānota
19.02.2018.-29.06.2018.

F022.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā Kārta plānota
19.02.2018.-29.06.2018.
F022.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus Kārta plānota
no 3.04.2018.
F022.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi Kārta plānota
19.02.2018.-3.04.2018.

 

3. prioritāte
Sekmēt Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanu

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F036.01

Kontrole un izpilde 

Kārta plānota
19.02.2018.-29.06.2018.

F036.02 Datu vākšana

Kārta noslēgusies

 

4. prioritāte
Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F043.02

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (LEADER) 

Pieteikumu termiņi

F043.04 Sadarbības pasākumi (LEADER) Kārta atvērta
01.02.2018.-30.04.2018.

 

5. prioritāte
Veicināt tirdzniecību un apstrādi

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F054.02

Uzglabāšanas atbalsts  

Kārta plānota
5.03.2018.-3.04.2018.

F054.01 Ražošanas un tirdzniecības plāni  Kārta plānota
7.05.2018.-15.06.2018.
F054.03 Tirdzniecības pasākumi 

Kārta plānota
19.02.2018.-14.12.2018.

F054.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde  Kārta plānota
19.02.2018.-29.06.2018.

 

6. prioritāte
Veicināt Eiropas Savienības integrētās jūrlietu politikas (IJP) īstenošanu 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F068.03

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā 

Kārta noslēgusies

 

Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014-2020