Iepirkuma procedūras

Iepirkuma veikšanas vadlīnijas ir izstrādātas, lai atbalsta pretendentam kalpotu kā palīgmateriāls kvalitatīva un likumdošanai atbilstoša iepirkuma veikšanas kārtības nodrošināšanai, kā arī lai samazinātu tos gadījumus, kuru pazīmes liecina par apzinātu projekta izmaksu sadārdzināšanu.

Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka 2017.gada 1.martā stājas spēkā jauna iepirkumu procedūras kārtība Eiropas Savienības finansētiem projektiem 28.02.2017. MK noteikumi Nr.104

Ja līdz 1.septembrim Iepirkuma uzraudzības mājas lapā publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, tad iepirkumu jāpabeidz pēc  05.02.2008. MK noteikumiem Nr.65.